Baten en lasten

De gemeente ‘In Hem Kracht’ is een stichting die als ANBI (algemeen nut beogende instelling) erkend is door de overheid. Volgens de richtlijn van de belastingdienst publiceren we voor 1 juli de financiële verantwoording van het afgelopen boekjaar. Hieronder treft u een link aan naar een document waarin de afgelopen boekjaren zijn verantwoord.

Overzicht baten en lasten 2022 en 2023

Overzicht baten en lasten 2022 en 2021

Overzicht baten en lasten 2021 en 2020

Overzicht baten en lasten 2020 en 2019

Overzicht baten en lasten 2019 en 2018

Overzicht baten en lasten 2018 en 2017

Overzicht baten en lasten 2017 en 2016

Overzicht baten en lasten 2016 en 2015

Overzicht baten en lasten 2015 en 2014