Dopen

Regelmatig wordt er op verzoek een doopdienst gehouden. Vooraf wordt er voor belangstellenden een vrijblijvende bijbelstudie over de doop gegeven. Het staat iedereen vrij hieraan deel te nemen. Van degenen die zich willen laten dopen wordt verwacht dat zij deze studie volgen.

De minimumleeftijd voor de doop is 14 jaar. Beneden 18 jaar wordt er altijd contact gezocht met de ouders om in samenspraak met hen tot een wijze afweging te komen. Des te jonger de doopkandidaat des te meer verantwoordelijkheid ligt er bij de ouders. Vanaf 18 jaar is de doopkandidaat zelf verantwoordelijk voor de doopkeuze.

In alle gevallen nemen de oudsten na gesprek met de doopkandidaat de eindbeslissing betreffende wel of niet dopen.