GEBRUIKSPLAN VAN DE EVANGELISCHE GEMEENTE “IN HEM KRACHT”
GEBOUW: SPEKTAKEL EN WALBURGCOLLEGE TE ZWIJNDRECHT

VERSIE 19 December 2020

Functies van dit gebruiksplan

 1. We beschrijven hierin de inrichting, organisatie en procedures tijdens de coronacrisis;
 2. De mensen die meewerken aan het voorbereiden en organiseren van samenkomsten zullen we op basis hiervan instrueren;
 3. Op basis van dit plan zetten we de communicatie op naar alle betrokkenen binnen en buiten onze gemeente;
 4. Dit plan is online te vinden op de website en op papier in ons kerkgebouw aanwezig. We zijn hiermee aanspreekbaar voor bijvoorbeeld de veiligheidsregio.

Gebruik van de locatie

 • Vanaf 11 oktober beperken we de kerkdiensten op een maximum van 30 personen per gebouw, exclusief medewerkers.
 • De bezoekers van de dienst zijn ingedeeld per samenkomst om de onderlinge ruimte van anderhalve meter tussen huisgezinnen te kunnen waarborgen.
 • Er is één dienst per zondag die aanvangt om 10:00 uur.

 

Algemene afspraken

Wij vinden ontmoeting, gesprek en nabijheid belangrijk. Toch willen we in het kader van onze doelstelling:

 • anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • mensen die ziek of verkouden zijn dringend verzoeken om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • de samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we dit gebruiksplan regelmatig  actualiseren.

 

Zaal: voor de samenkomst:

 • De aanwezige coördinator draagt zorg voor de juiste uitvoering van dit gebruiksplan
 • Handen desinfecteren – Pompje en tissue op tafel bij de ingang
 • Stoelen zo neerzetten dat er minimaal anderhalve meter (2 lege stoelen) tussen gezinnen is, die 1 huishouden vormen.
 • Keg onder de buitendeur en de deur naar de zaal, zodat deze niet vastgehouden hoeft te worden.
 • Alleen de door de coördinator aangewezen ruimten zijn toegankelijk, andere ruimten blijven gesloten en zijn verboden te betreden.
 • Indien mogelijk proberen we toilet gebruikte beperken
 • Keuken wordt niet gebruikt en blijft dicht.
 • Geen boekentafel.

 

Bij binnenkomst gemeenteleden:

 • Bij aankomst van bezoekers worden zij geregistreerd.
 • Welkom; Geen hand geven.
 • Instructies bij de deur:
 • Vraag naar gezondheid: Verkouden, keelpijn of koorts? Anders toegang ontzeggen.
 • Handen desinfecteren – Pompje en tissue op tafel.
 • Garderobe niet gebruiken. Jas meenemen naar zaal/over de stoel hangen.
 • Mensen worden indien nodig begeleidt naar een plek. Daarbij zorgen we er voor dat de anderhalve meter (2 lege stoelen) steeds mogelijk is.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.

Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

 

Samenkomst

 • Een keer per 3 weken zijn tieners, kinderen in basisschool leeftijd, en baby’s en kinderen tot 1jaar ingedeeld om hun eigen samenkomst te bezoeken.
 • Tieners worden door ouder(s) afgezet bij het Spektakel en komen samen in een apart gebouw/lokaal van het Walburgcollege.
 • Kinderen worden door ouder(s) afgezet bij het Spektakel en komen samen in een apart gebouw/lokaal van het Walburgcollege.
 • Baby’s en kinderen tot 1 jaar worden door een ouder afgegeven/gebracht in de Ambiance zaal van het Spektakel
 • Volwassen komen samen in de theaterzaal van het Spektakel
 • Er wordt niet gezongen
 • Na binnenkomst wordt zo snel mogelijk plaatsgenomen.
 • Ruimte wordt tijdens de samenkomst optimaal geventileerd door de mechanische ventilatie in te schakelen, waarvan de capaciteit gecheckt is en welke ruimschoots aan de gestelde eisen voldoen.

 

Na afloop van de dienst:

 • Na afloop gebouw zo spoedig mogelijk verlaten.
 • Er wordt geen koffie gedronken
 • Bij het naar buiten gaan 1,5 meter afstand houden.
 • Eén ouder per gezin haalt hun kind/kinderen op.
 • Afsluiten