Geschiedenis

8 januari 1983

Christen geloofsgemeenschap ‘In Hem Kracht’ wordt geboren vanuit een bijbelstudiegroep van gelovigen uit verschillende kerken. De eerste samenkomst, met zo’n twaalf volwassenen, werd gehouden in een huiskamer in Zwijndrecht, terwijl de kinderen in een aparte ruimte een bijbelverhaal hoorden en een werkje maakten. ’s Avonds werd er avondmaal gevierd. Doordeweeks was er bijbelstudie.

oprichting InHem Kracht
notulen van de oprichtingsvergadering

15 mei 1983

We groeiden al snel uit de huiskamer en we verhuisden naar een bijzaaltje van turnvereniging O & O aan de Prins Bernhardstraat.

8 mei 1983

De eerste evangelisatie-dienst werd ook gehouden bij O & O. en op donderdagavond 2 juni werd er voor het eerst evangelisatiewerk gedaan in het winkelcentrum Walburg. In juni van dat jaar was er het eerste gemeenteweekend in Renesse. 

1986

De gemeente blijft groeien, er komen steeds meer gezinnen bij en we verhuizen naar het zalencentrum De Vonkenberg aan de Stoop van Zwijndrechtstraat.

2003

De gemeente blijft groeien en het werd tijd om De Vonkenberg te verlaten. In september vinden we een nieuwe plek in de aula van het Walburgcollege.

2020

We verhuizen naar het theater Spektakel waar we tot op de dag van vandaag onze wekelijkse samenkomsten houden.

Je bent van harte welkom!