Jongerenwerk

Tieners en Jongvolwassenen

Onze gemeente kent 3 groepen: Rock Steady, Power in Him en Mercy, die in de regel twee keer per maand op vrijdag- of zondagavond samenkomen. Tienerclub Rock Steady is voor tieners van de eerste 3 jaar van het voortgezet onderwijs. Tienerclub Power in Him is voor de oudere tieners vanaf klas 4 in het voortgezet onderwijs. Mercy is er voor de 18+ers.

Rock Steady

Dit is de tienergroep voor jongeren uit de brugklas tot 15 jaar.  We dagen tieners uit om het christelijk geloof toe te passen in het dagelijks leven en hun relatie met God te verdiepen. Met het christelijk geloof als basis proberen we een brug te slaan naar de belevingswereld van onze tieners. Zo krijg je boeiende gesprekken over een thema als genade of gebed. Maar ook lastige vragen rond thema’s als zelfbeeld en vergeving komen aan de orde.

Door middel van spellen, discussies, levenslessen en creatieve bijbelstudies geven we de tieners op een afwisselende manier handvatten om dagelijks met God op te trekken. We willen samen met de tieners op weg gaan richting een persoonlijke relatie met Jezus.

Power in Him

Alle tieners van 15 t/m 18 zijn welkom bij deze club. Ze komen bij elkaar om samen te leren, elkaar te ontmoeten en plezier te hebben. Tieners worden op hun niveau aangesproken om te stappen in en te groeien naar een levende relatie met de Here Jezus Christus. Samen zingen, samen de bijbel bestuderen, samen bidden en zo groeien. Maar natuurlijk is er ook veel tijd voor plezier: regelmatig zijn er bijzondere, gekke of inspirerende activiteiten die het samen optrekken extra kleur geeft.

Mercy

De jongvolwassen club heet Mercy en wordt bezocht door 18 plussers. Ze trekken hier een paar jaar met elkaar op. Daarna stappen zij over naar de kringen in de gemeente. Mercy komt bij elkaar met een afwisselend programma: bijbelstudie, een film, een spel, een bijzondere activiteit buiten de eigen kring, een avond met een spreker, enzovoort.

En natuurlijk sluiten alle groepen de avond af met wat lekkers.