Opdragen

Als ouders het verlangen hebben om hun jonge kinderen in het midden van de gemeente op te dragen aan onze hemelse Vader, dan is daarvoor gelegenheid. Tijdens het opdragen danken we God voor dit wonder, leggen we het kindje terug in Gods handen en vragen om Zijn zegen voor het jonge leven en om liefde, kracht en wijsheid voor de ouders bij de opvoeding.