Filippenzen 2: 5-11 De gezindheid van Christus

Posted on 26 jan 2014, Spreker: Simon van Groningen