Marcus 6:1-6 Jezus was een timmerman

Posted on 27 jul 2014, Spreker: David Lodder

 

  1. En Hij ging vandaar weg en kwam in Zijn vaderstad en Zijn discipelen volgden Hem.
  2. En toen het sabbat geworden was, begon Hij in de synagoge te onderwijzen; en velen die luisterden, stonden er versteld van en zeiden: Waar heeft Deze die dingen vandaan en wat is dit voor wijsheid die Hem gegeven is, dat ook zulke krachten door Zijn handen gebeuren?
  3. Is Dit niet de timmerman, de Zoon van Maria en de Broer van Jakobus en Joses en van Judas en Simon? En zijn Zijn zusters niet hier bij ons? En zij namen aanstoot aan Hem.
  4. En Jezus zei tegen hen: Een profeet is niet ongeëerd, behalve in zijn vaderstad en bij zijn familie en in zijn huis.
  5. En Hij kon daar geen kracht doen, maar Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen.
  6. En Hij verwonderde Zich over hun ongeloof. En Hij trok de dorpen in de omgeving rond en gaf er onderwijs.