Visie en missie

Ons fundament ligt in Christus en wat Hij wil wordt duidelijk samengevat in het Grote Gebod en de Grote Opdracht:

Het Grote Gebod

“Heb God lief boven alles en je naaste als jezelf.”

De Grote Opdracht

Jezus gaf Zijn discipelen  de opdracht: “Maakt alle volken tot mijn discipelen, doopt hen en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.”

Het grote gebod en de grote opdracht hebben wij verwoord in de vijf G’s:

Wij willen God grootmaken door mensen in gemeenschap te brengen met Christus en Zijn familie helpen  groeien naar Christus’ beeld,  leren hun gaven te gebruiken in de gemeente en te getuigen van Gods grote liefde in Christus.