Evangelische gemeente In Hem Kracht te Zwijndrecht

Fijn dat u een kijkje komt nemen op de website van de evangelische gemeente ‘In Hem Kracht’ te Zwijndrecht waar de deuren wijd open staan voor alle mensen, ongeacht hun (al of niet kerkelijke) achtergrond. We zijn een gemeente die ernaar verlangt om te functioneren, zoals dat in de bijbel beschreven is. Ons uitgangspunt hierbij is toewijding aan God en van daaruit ook aan elkaar.

Wij houden weer samenkomsten, maar daarvoor moet worden ‘gereserveerd’.

Ook hebben we zondag school. Crèche hebben we nog niet omdat we de lokalen voorlopig nog niet mogen gebruiken. Verder moeten we ons allemaal houden aan het protocol/gebruiksplan.

Indien u niet de wekelijkse nieuwsbrief ontvangt kunt u zich aanmelden voor een samenkomst door een bericht te sturen naar krachtflits@inhemkracht.nl.

Vermeld hierbij:

  1. uw naam
  2. met hoeveel mensen tot 12 jaar u wilt komen
  3. met hoeveel mensen ouder dan 12 jaar u wilt komen

Recente preken

Matteüs 11 vers 28-30 – Draag het juk van Jezus

Posted on 01 mrt 2020, Spreker: Wout van Wijngaarden

Bidden naar de wil van God – Markus 14 vers 32 t/m 42

Posted on 09 feb 2020, Spreker: Jesse Goldberg